Dengan fungsi ini, anda boleh meletakkan servis memendekkan url di website anda. Anda boleh lihat tutorial di bawah untuk memasang public link creation di website anda :

[screencast url=”http://www.screencast.com/t/ztiKxdEmevr” width=”620″ height=”348″]

Leave A Response

* Denotes Required Field