[screencast url=”http://www.screencast.com/t/hREAvsZFYC” width=”620″ height=”348″]

  • Langkah ini tidak wajib dibuat. Ia hanya diperlukan sekiranya anda ingin gunakan “Option Type” Hybrid/Facebook Only iaitu untuk grab maklumat prospek (nama & email) menerusi facebook button (app) .

Leave A Response

* Denotes Required Field