Split Test ini ialah satu ujian mudah yang membolehkan anda mencuba dan mengenal pasti Landing Page yang lebih berkesan. Video di bawah menunjukan cara untuk anda membuat split test ini.

[screencast url=”http://www.screencast.com/t/9XX4h5D3″ width=”620″ height=”348″]

Leave A Response

* Denotes Required Field