1)      Pemasangan

  •   Pemasangan akan dilakukan oleh pihak Usahawancyber. Anda hanya perlu mengisi borang pemasangan yang disediakan sahaja.
  • Jumlah pemasangan bergantung kepada bilangan license yang anda beli.

    1 site = 1 pemasangan

2)      Lesen Produk

  •  Sebagai developer, pihak kami tidak boleh membekalkan activation code kepada pelanggan sebaliknya kami hanya boleh membuat pemasangan dan pengaktifan plugin ini tanpa memberikan activation code kepada pelanggan.
  •  Sekiranya pelanggan ingin mendapatkan activation code, pelanggan perlulah membuat pembelian plugin ini secara terus daripada pihak pembekal tanpa perlu melalui Usahawancyber.

 

3)      Update Produk

  •  Sebarang update produk akan dikeluarkan oleh pihak pembekal sahaja. Sekiranya terdapat update percuma, pelanggan boleh mendapatkan update tersebut secara percuma juga daripada pihak Usahawancyber. Sekiranya update tersebut memerlukan pelanggan membuat pembayaran, pelanggan akan dikenakan bayaran mengikut kadar yang ditetapkan.
  • Update produk adalah optional  dimana pelanggan boleh memilih utuk update atau tidak.

 

4)      Konflik

  •  Pihak Usahawancyber tidak akan bertanggungjawab sekiranya plugin ini konflik dengan plugin lain yang dipasang diblog anda.
  • Pihak Usahawancyber tidak menyediakan sebarang servis untuk membetulkan konflik. Pelanggan harus mendapatkan servis tersebut daripada pihak lain.

Leave A Response

* Denotes Required Field