Email followup adalah merupakan email yang dihantar secara automatik setelah prospek membuat pendaftaran untuk menerima email daripada anda...Email-email tersebut boleh dihantar sebaik sahaja prospek membuat pendaftaran (immediately) dan juga beberapa hari selepas itu mengikut sela masa yang anda tetapkan...Sebagai contoh :

  • Email Followup 1 = Dihantar secara automatik sebaik sahaja prospek mendaftar.
  • Email Followup 2 = Dihantar secara automatik sehari selepas prospek mendaftar.
  • Email Followup 3 = Dihantar secara automatik 3 hari selepas prospek mendaftar.

dan sebagainya...Anda boleh menentukan jumlah email followup yang anda ingin buat dan juga masa untuk ia dihantar secara automatik.

[screencast url="http://www.screencast.com/t/fptbh7YRFn2" width="620" height="465"]