Rotate target URL membolehkan Preety Link mengunakan lebih dari 1 URL untuk dijadikan Target URL anda. Ini boleh digunakan untuk tujuan Split Test, Partnership ataupun untuk pusingan iklan. Anda boleh lihat video tutorial di bawah bagi membuat Rotate Target URL :

[screencast url=”http://www.screencast.com/t/zY5pBxjdg” width=”620″ height=”348″]

Leave A Response

* Denotes Required Field