[screencast url=”http://www.screencast.com/t/ODgx6eSXfh” width=”620″ height=”348″]

Untuk bahagian “Redirection Type”, kebiasaannya kita hanya akan gunakan 301 (Permanent) dan Cloaked sahaja.

  • 301 (Permanent) digunakan sekiranya anda tidak mahu menyembunyikan URL sebenar selepas prospek klik pada pretty link anda.
  • Cloaked digunakan sekiranya anda mahu menyembunyikan URL sebenar selepas prospek klik pada pretty link anda.

Leave A Response

* Denotes Required Field