Dalam bab ini anda akan diterangkan tentang beberapa perkara iaitu :

  • Cara membina borang opt-in.
  • Ujicuba borang opt-in/pendaftaran.
  • Penerangan tentang menu “Subscribers”.
  • Setting RSS.

[screencast url=”http://www.screencast.com/t/TFXWbTRen” width=”620″ height=”465″]

[screencast url=”http://www.screencast.com/t/SUCrwBjKkovB” width=”620″ height=”465″]