Dalam bab ini, anda akan diterangkan tentang beberapa setting asas Parabots Pro...Walaubagaimanapun, sesetengah setting telahpun di enable atau di disable oleh pihak admin secara default seperti Mail Server Setting, File Server Setting dan sebagainya.

[screencast url="http://www.screencast.com/t/tbBlsiVd3g4S" width="620" height="465"]