Dalam bab ini anda akan diterangkan tentang penggunaan fungsi tracker serta menu-menu lain yang terdapat dalam sistem Parabots Pro.

[screencast url=”http://www.screencast.com/t/NA7H0Yhj” width=”620″ height=”465″]